Anormal Getiri Nedir ?

0
712
Anormal Getiri Nedir

Anormal Getiri Nedir? “Aşırı getiri” olarak da bilinen anormal getiri; bir menkul kıymet/hisse senedi tarafından oluşturulan beklenmeyen karları (veya kayıpları) ifade eder. Anormal getiriler, yatırımcıların bir varlıktan elde ettikleri gerçek getiriler ile genellikle CAPM denklemi kullanılarak tahmin edilen beklenen getiriler arasındaki fark olarak ölçülmektedir.

Anormal getiriler pozitif veya negatif olabilmektedir. Pozitif anormal getiriler, gerçekleşen getirilerin beklenen getirilerden fazla olması durumunda gerçekleşir. CAPM denklemine göre, fiili getiri beklenenden daha düşük olduğunda negatif anormal getiriler (veya kayıplar) meydana gelir.

Anormal Getiri Nedir?

Anormal getiri, fiili getirinin normal getiriye göre nereye düştüğüne bağlı olarak; pozitif anormal getiri veya negatif anormal getiri olarak adlandırılmaktadır. Bir yatırımın anormal getirisi şu şekilde hesaplanır:

Anormal = Gerçek – Normal

Bir yatırımın normal getirisi, tahmini bir getiri olabilir veya aynı dönemde Dow Jones veya S&P 500 gibi bir endeksin getirisi olabilir. Örneğin, yatırım fonu gibi bir yatırım portföyünün normal getirisi; geçmiş performansa dayalı olarak belirli bir yıl için tahmini %10’luk bir getiri olabilir; veya belirli bir yılda S&P 500 endeksindeki %10’luk (örnek) getiri. İkinci durumda, belirli bir yatırımın S&P 500’e göre belirli bir anormal getiri yaşadığı söylenir.

Örneklemek gerekirse, bir hisse senedi XYZ’nin belirli bir yılda %20 getiri elde ettiğini varsayalım. Analistler, XYZ’nin o yıl için %10’luk bir getiri elde etmesini bekliyorlardı. (Pozitif) anormal getiri oranı XYZ:

%20 fiili getiri – %10 öngörülen getiri = %10 pozitif anormal getiri

XYZ, o yıl boyunca %10’luk pozitif bir anormal getiri yaşar.

Kümülatif Anormal Getiri (CAR)

Kümülatif Anormal Getiri (CAR), belirli bir zaman dilimindeki anormal getirilerin toplamını ifade eder. Özellikle kısa pencerelerdeki anormal getiriler yanlı olma eğiliminde olduğundan; yatırımcıların belirli bir süre boyunca bir varlığın veya menkul kıymetin performansını ölçmesine olanak tanır.

Anormal Getiri Çeşitleri Nelerdir?

Pozitif anormal getiri: Gerçek getiri %10 ve beklenen getiri %7 ise, %3 pozitif fazla getiri olduğu söylenebilmektedir.

Negatif anormal getiri: Beklenen getiri %7 iken gerçekleşen getiri %4 ise, %3 negatif anormal getiri vardır. Yatırımcının halen %4 oranında pozitif getiri elde ettiğini ancak beklenen getiriden daha düşük olması nedeniyle; anormal getirinin negatif olduğunu belirtmek gerekir.

Hisse senedi performansını piyasa performansına karşı değerlendirmek için anormal getiriler kullanılmaktadır. Farklı faktörlerin hisse senedi fiyatları ve portföy değeri üzerindeki etkilerini belirlemeye de yardımcı olabilmektedir. Kümülatif anormal getiri (CAR), yatırımcıların duyuru ve haberlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkilerini analiz etmek istediklerinde kullanılmaktadır. Belirli bir hisse senedi veya portföy için önceki dönemlerdeki anormal getirilerin toplamı olarak hesaplanır. CAR, CAPM modelinin etkinliğinin değerlendirilmesi için kullanılabilmektedir

Anormal Getiri Nedir ?

Anormal Getirilerin Önemi Nedir?

Anormal getiriler, yatırımcıların, genellikle CAPM denklemi kullanılarak belirlenen belirli bir karşılaştırma ölçütüne göre bireysel bir varlığın veya bir varlık portföyünün performansını izlemesine olanak tanır. Bir kıyaslama olarak piyasa getirisini hesaba katarak, anormal getiriler; yatırımcıların gerçek kâr ve zarar boyutunu ölçmelerine olanak tanır.

Rakamlar ayrıca birleşmelerin, davaların, ürün lansmanlarının; organizasyonel değişikliklerin ve bir şirketin hisse senedinin fiyatını etkileyen diğer olayların mali etkisini ölçmek için kullanılmaktadır.

Anormal Getiri Örnekleri

Bazı durumlarda, bir şirketin üst yönetiminin sosyal medya faaliyetini takiben hisse senedi fiyatları dalgalanma eğilimindedir.

  • Örneğin, 2018’de CEO Elon Musk, şirketi hisse başına 420 dolardan özel olarak almayı düşündüğünü tweetlediğinde Tesla’nın hisse fiyatı düştü ve Tesla’nın hissesi (NASDAQ: TSLA) birkaç gün için ticaretten askıya alındı.
  • Finansal duyurular da anormal getiriler üretir. Örneğin, Şubat 2020’nin başlarında Spotify’ın (NASDAQ: SPOT) hisse senedi fiyatı; öngörülenden çok daha büyük bir zararın açıklanması üzerine düştü.

Anormal Getirilerin Önemi Nedir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here