Cari Oran Nedir? Cari Oran Hesaplaması Nasıl Yapılır?

0
992
cari oran hesaplaması nasıl yapılır

Cari oran, her işletmenin uyguladığı hesaplamalardan biridir. İşletmenin sahip olduğu dönen varlıklar toplamının, bir yıldan kısa vadeli borçlarına oranlanması sonucunda cari oran ortaya çıkmaktadır. Bu hesaplamanın ardından elde edilen veriler, işletmenin gelecek dönemler için planlamalar yapmasına olanak sağlar. Cari Oran Nedir? Cari Oran Hesaplaması Nasıl Yapılır? Adlı yazımızda, cari oranın nasıl hesaplandığı, neden hesaplandığı ve sonuçların nasıl yorumlandığı hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Cari oran hesaplamaları, işletmenin bir yıl içerisindeki borçlarını ödeyebilme potansiyelini gösterir. Varlıklar ve borçlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran cari oran, planlamaların yapılmasını ve gerekli durumlarda önlem almak amacıyla hamle yapılmasını sağlar. İşletme bünyesinde bulunan sermayenin, mevcut düzeni devam ettirme ihtimali olarak değerlendirmeler yapılır. İşletmenin dönen varlıkları stoklar, ticari alacaklar ve hazır değerler olarak sayılabilir. Peki cari oran hesaplaması nasıl yapılır?

Cari Oran Hesaplaması Nasıl Yapılır?

 

Cari oran hesaplaması yapmak için aşağıdaki formül kullanılır.

 • Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler

İşletmenin sahip olduğu dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülükler ile olan oranı cari oranı ortaya çıkarır. Elde edilen oran, işletmenin geleceği hakkında öngörü yapılabilmesine olanak sağlar. Genel uygulamalarda kabul edilen cari oran değeri 2’dir. Bu oran piyasa koşullarına, firmanın bulunduğu sektöre, ülkenin ekonomik gidişatına ve hesaplamanın yapıldığı döneme göre değişiklik gösterse de yorumlamak için ortalama bir fikir oluşmasına yardımcı olur. Üretim sektöründe yer alan işletmelerin 1.8 seviyelerinde olması da makul bir değer olarak kabul görür.

Cari oran 1’in altında ise sermayenin yeterli olmadığı görülür. İşletmenin dönen varlıkları kısa vadede borçları karşılamayacaktır. Bu durum işletmenin tamamen kapanacağı anlamını taşımaz ancak yöneticilerin, işletmedeki sorunu çözmek adına hamle yapmasını gerektirir.

Cari oran 2’nin üstünde ise işletmenin bünyesinde bulunan nakit yönetiminin iyi yapılmadığını gösterir. Elde edilen nakit gelirlerin daha verimli kullanılması için hamleler gerekebilir.

Cari oran hesaplaması nasıl yapılır? Sorusunu bir örnekle de açıklayabiliriz. A firmasının bünyesinde 400.000 TL dönen varlıklar, 250.000 TL kısa vadeli yükümlülükler olduğu varsayalım.

 • Cari Oran = 400.000 / 250.000 = 1.6 sonucuyla karşılaşırız. Bu oran işletmenin ideal büyüme seviyelerinde olduğunu gösterir.

İşletmenin Cari Oranını Arttıran Nedenler

 

 • İşletme bünyesindeki sabit varlıkların artışı,
 • Kısa vadeli borçların ödenerek kapatılması,
 • Borçların uzun vadelere yayılması,
 • Faaliyetlerin düzenli şekilde oluşturduğu kaynaklar,
 • Firmanın sermaye artışına gitmesi gibi nedenler işletmenin cari oranını arttırmaktadır.

İşletmenin Cari Oranını Düşüren Nedenler

 

 • Duran varlıkların satın alınması,
 • Muhasebe kayıtlarından kaynaklanan yanlış veriler,
 • Kısa vadeli ortaklara borçlar kaleminin artışı,
 • İşletmenin zarar etmesi,
 • Kazanç dağıtımı,
 • Kısa vadeli dönemlerde borçlanmasının artması gibi nedenler işletmenin cari oranını düşürmektedir.

Cari Oran Nedir? Cari Oran Hesaplaması Nasıl Yapılır? Adlı yazımızda, cari oran hesaplamasının neden yapıldığı, nasıl hesaplandığı ve hangi yorumlamaları yapabildiğimize yer verdik. Resesyon Nedir? Resesyon Neden Olur? Nasıl Engellenir? yazımızı okudunuz mu?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here